Tham luận của đại diện Sở KHCN TP.Sài Thành có nội dung nêu rõ

Trong tham luận đại diện cho Sở KHCN TP.HCM, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Giám đốc Sở KHCN Thành phố khẳng đinh, từ năm 2011 biếu đến bây giờ, TP.HCM đã và đang tập trung triển khai phần lớn cơ chế, chính sách nhằm phát huy các nguồn lực KHCN như chính sách phát huy đội ngũ trí thức phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính sách nhằm tăng cường hữu hiệu áp dụng của các công trình nghiên cứu để hoạt độg nghiên cứu khoa học đóng góp ngày càng kết quả tốt hơn tặng sự phát triển tiền bạc – xã hội của Thành phố; chính sách nhằm kiến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực để các yếu tố kinh tế đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ trong sinh sản – kinh doanh và chính sách quan tâm đầu tư biếu KHCN.

Tính đến tuổi chấm số giai đoạn này, số liệu được Sở KHCN TP.Sài Thành trình bày tại hội nghị biếu thấy, có 11 doanh nghiệp báo cáo có thành lập Quỹ phát triển KHCN, trích lập Quỹ với tổng số tiền 1.903 tỷ đồng, trong đó số tiền chi tin dùng thực tế là 384 tỷ đồng.

Trong số 242 tổ chức KHCN vào tên chính xác hoạt động, thì có 63 tổ chức công lập, và trong giai đoạn năm 2011-2017 đã có 1010 trung tâm được cấp giấy chứng nhận tổ chức KHCN với tổng thẻ vốn vào tên chính xác hoạt động KHCN là 243,6 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng cũng đã giới thiệu đến khách tham dự là đại diện Sở KHCN các tỉnh-thành, giảng viên các trường viện về mô hình tổng đại lý phân phối hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SiHUB), hai phòng thí nghiệm mở (open Lab) tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm (CASE) và Viện Khoa học Công nghệ & Tính toán hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng các nhà tìm hiểu, doanh nghiệp trong công tác thử nghiệm, nghiên cứu các giải pháp, đề tài khoa học.

Ngoài ra, ông Phùng cũng khẳng định, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Sở cũng tham mưu cho UBND TP.Sài Thành ban hành rất nhiều chương trình cần thiết giúp giúp tăng phong trào đổi mới sáng tạo tại địa bàn mổi nơi như-huyện cũng như những chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh có chức năng phát triển KHCN, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Phùng tặng biết, SiHUB là chấm số sáng của chương trình hỗ trợ lớn mạnh KHCN và đổi mới sáng tạo của TP.HCM khi đã hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ thuật tặng hơn 640 dự án của hơn 1.500 cá nhân, tổ chức; liên kết hơn 3.000 cá nhân cũng như nhóm cá nhân với rất nhiều nhà đầu tư, vườn ươm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức tư vấn.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở KHCN TP.Sài Thành Nguyễn Kỳ Phùng, bằng việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế đồng bộ đầu tư thực hiện các có chức năng KHCN nhằm gắn kết giữa doanh nghiệp với các viện, trường thông qua hai chương trình thiết yếu là Chương trình thiết kế, sinh sản thiết bị, loại sản phẩm thay thế nhấn khẩu (còn gọi là Chương trình 04) và Chương trình sản xuất robot công nghiệp đối với các đề tài, dự án đặt hàng của doanh nghiệp tập trung vào 4 lĩnh vực công nghiệp ưu tiên của Thành phố như cơ khí, điện tử – công nghệ theo tên người dùng, hóa dược, nhựa – cao su, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển công nghệ cao, thì từ năm 2013 đến bây giờ, hai chương trình nói trên đã thực hiện 44 đề tài, đề án với tổng kinh phí đầu tư 83,387 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nươc hỗ trợ 36,141 tỷ đồng, còn kinh phí huy động từ xã hội là 47,246 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng khẳng định, kết quả đạt được chính là khẳng định tặng sự thành công của cơ chế “liên kết hợp tác 3 nhà” mà TP.HCM quyết liệt thực hiện, đó là gắn kết Nhà doanh nghiệp – Nhà nước – và Nhà trường, viện trong hoạt động lớn mạnh, tìm hiểu KHCN trên địa bàn.

Hay nói hướng khác, đồng quan điểm với ông Phùng, Cục trưởng Cục công tác phía Thanh Niên – Bộ KHCN Phạm Xuân Đà chứng minh, để lớn mạnh tốt tiềm lực KHCN thì con người cần lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, cần khai thác kết quả tốt và linh hoạt nguồn lực đầu tư xã hội hóa.