Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon

Dùng máy cộng hưởng từ nghiên cứu các hoạt động của bộ não, các nhà khoa học có mẹo hay đọc được suy nghĩ của con người.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania, Mỹ lớn mạnh một thuật toán có thể giải mã suy nghĩ của chúng ta nhờ áp dụng ảnh chụp não bằng máy cộng hưởng từ, Popular Mechanic ngày 27/6 đưa tin. Thuật toán giúp các nhà nghiên cứu hiểu hướng bộ não hoạt động và tạo ra các chủ đề phức tạp.

Bộ não có mẹo hay tạo ra những suy nghĩ từ không khó đến vô cùng phức tạp. Những suy nghĩ phức tạp sẽ được bộ não chia thành hướng đoạn nhỏ, mỗi đoạn tương ứng một khía cạnh của suy nghĩ.

Bộ não sử dụng một “bảng chữ cái” khoảng 42 thành tố, trong đó mỗi thành tố ứng với một khái niệm hết mọi tất cả như kích thước, màu sắc hay địa chấm số. Khi kết hợp các thành tố, bộ não sản sinh ra những suy nghĩ phức tạp.

Mỗi một “ký tự” trong bảng chữ cái của bộ não được một phần trên não quản lý. Theo nguyên tắc này, khi dùng máy cộng hưởng từ để nghiên cứu kỹ hoạt động của bộ não, các nhà khoa học có mẹo hay xác định một người đang suy nghĩ điều gì.

Thuật toán mới áp dụng hình ảnh chụp cộng hưởng từ để hiểu suy nghĩ tương ứng sinh ra trong bộ não, sau đó dự đoán một suy nghĩ trong ảnh chụp cộng hưởng từ sẽ có hình dạng cách nào. Thuật toán đạt độ chính xác 87% trong nghiên cứu kỹ.

Công nghệ này không nên sử dụng để bí mật đọc suy nghĩ của con người nhưng đủ sức làm phấn khích các nhà thần kinh học. Nghiên cứu cách đến việc giải thích hướng chúng ta suy nghĩ, cho nên giải quyết được một trong rất nhiều bí ẩn của trí não con người.